Frida Lind

projektmedarbetare och kommunikatör

Frida arbetar med det internationella projektet Peace Leaders som är ett ledarskapsprogram för unga mellan 18–29 och som genomförs på tre kontinenter under hösten 2018. Hon hjälper till att utvärdera projektet samt arbetar som kommunikatör och projektmedarbetare.

Frida har en masterexamen i International Development and Management från Lunds universitet och en kandidatexamen i International Relations. De senaste åren har Frida bott, arbetat och studerat fem kontinenter, bland annat gjort en fältstudie i Tanzania, volontärarbetat i Costa Ricas djungel, praktiserat vid Sveriges FN-representation i New York och arbetat med urfolk i Ecuador. Hon har tidigare varit Sida Alumni, arbetat på Amnesty international och Fackförbundet ST samt är nyligen invald som ledamot i Svenska FN-förbundets nationella styrelse.


Kontaktinfo

Telefon: 076-001 06 80
E-post: frida.lind@fryshuset.se

 

Frida Lind.png