Hilda Hagberg

projektledare

Hilda arbetar med att utveckla kartläggningskompetens hos IDEDI samt koordinering av kartläggning inom Fryshuset. Hon arbetar även övergripande med att bidra till IDEDI:s utveckling.

Hilda har en Master of Science från Lunds universitet i International Development and Management. Tidigare akademiska examina innefattar även en dubbelkandidat i freds- och konfliktvetenskap samt statsvetenskap. Hilda har även studerat en termin vid Sorbonne i Paris.

Hösten 2017 gjorde Hilda praktik på Utrikesdepartementet, på enheten för konfliktfrågor och humanitär politik, och var där praktikant åt Sveriges ambassadör för frågor om barn och väpnad konflikt, Gufran Al-Nadaf. Efter sin examen arbetade Hilda som sommarvikarie på Utrikesdepartementets enhet för konsulära- och civilrättsliga ärenden. Tidigare arbetserfarenheter med barn, unga och deras rättigheter kommer från arbete hos Unicef i Malmö och på HVB hem för ensamkommande flyktingbarn i Lund.


Kontaktinfo

Telefon: 076-001 06 90
E-post: hilda.hagberg@fryshuset.se

 

Hilda.png