Hilda Hagberg

projektledare

Hilda arbetar med att utveckla kartläggningskompetens hos IDEDI samt koordinering av kartläggning inom Fryshuset. Hon arbetar även övergripande med att bidra till IDEDI:s utveckling.

Hilda har en Master of Science från Lunds universitet i International Development and Management. Tidigare akademiska examina innefattar även en dubbelkandidat i freds- och konfliktvetenskap samt statsvetenskap. Hilda har även studerat en termin vid Sorbonne i Paris.

Hösten 2017 gjorde Hilda praktik på Utrikesdepartementet, på enheten för konfliktfrågor och humanitär politik, och var där praktikant åt Sveriges ambassadör för frågor om barn och väpnad konflikt. Efter sin examen arbetade Hilda på Utrikesdepartementets enhet för konsulära- och civilrättsliga ärenden. Tidigare arbetserfarenheter med barn, unga och deras rättigheter kommer från arbete hos Unicef i Malmö och på HVB hem för ensamkommande flyktingbarn i Lund.


Kontaktinfo

Telefon: 076-001 06 90
E-post: hilda.hagberg@fryshuset.se

 

Hilda.png