Rubrik Rådgivning-stöd.png

Rådgivning och stöd

Vi erbjuder rådgivning och handledning till uppdragsgivarens personal – från förebyggande insatser till pågående fall. Vi har även ett nätverk med träffar för samarbete, kunskapsbildning och utbyte av erfarenheter mellan personal från olika verksamheter som jobbar med ungdomar.