Robert Örell

seniorrådgivare våldsbejakande extremism

Robert är seniorrådgivare kring våldsbejakande extremism på IDEDI. Robert har med sig mångårig erfarenhet som verksamhetschef för ExitFryshuset, samt praktisk erfarenhet av att stötta individer att lämna våldsbejakande extremism och kriminella gäng. Robert är involverad i flera nätverk för kunskapsspridning och ”best practice” kring frågor om extremism, avhopparverksamheter och interventioner. Han har stor erfarenhet av anhörigstöd, rådgivning och som utbildare och workshopledare.

Robert har studerat social pedagogik, den grundläggande psykoterapeut-utbildningen och tog under 2015 ett certifikat i Terrorism studier vid University of St. Andrews, Skottland. I april 2016 genomförde Robert ett TEDx tal i Vilnius: "A way out of violent extremism". 

Kontaktinfo

Telefon: 073-950 22 66
E-post: robert.orell@fryshuset.se

Robert.png