Vi bygger om hemsidan, det innebär att en del inte är färdigt än och vi ber om överseende med det.

IDEDI är kopplingen mellan praktisk kunskap, myndigheter och forskning som sprids via utbildning och möten till relevanta aktörer, som berör unga – men också till allmänheten genom att lära och påverka samhället.